Silence

    Silence (2016)

  • Language: English, Japanese
  • Directors: Martin Scorsese
  • Actors: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Shin'ya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yôsuke Kubozuka, Kaoru Endô, Diego Calderón, Rafael Kading, Matthew Blake, Benoit Masse, Tetsuya Igawa, Shi Liang, Panta, Takuya Matsunaga, Miho Harita, Hairi Katagiri, Masayuki Yamada, Michié, Hiroko Isayama, Yutaka Mishima, Yasunari Takeshima, Yuri Ishizaka, Ryo Sato, Ruo Satô, Yoriko Dôguchi, Kisetsu Fujiwara, Yasushi Takahashi, Sanjûrô Kobayashi, Mangorô Satô, Keiko Morikawa, Jin Maki, Naoto Yokouchi, Kansai Eto, Shun Sugata, Kazuhiko Ozaki, Nana Komatsu, Ryô Kase, Fumitaka Terai, Hako Ohshima, Hideki Nishioka, Takahiro Fujita, Senmaru, Ryô Fujiwara, Nobuaki Fukuda, Munetaka Aoki, SABU, Tetsu Watanabe, Exile Akira, Shunya Tajima, Ryuki Kitaoka, Hiroki Noguchi, Katsuo Nakamura, Yoshihiro Takayama, Shoji Miyata, Noriwo Mitsuda, Ayumu Saito, Béla Baptiste, Asuka Kurosawa, Ten Miyazawa, Motokatsu Suzuki, Yasushi Takada

Silence Storyline:

Two priests travel to Japan in an attempt to locate their mentor and propagate Catholicism.