Kozure Ôkami: Meifumadô

    Kozure Ôkami: Meifumadô (1973)

    89 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Kenji Misumi
  • Actors: Tomisaburô Wakayama, Michiyo Ohkusu, Akihiro Tomikawa, Shingo Yamashiro, Tomomi Satô, Akira Yamauchi, Hideji Ôtaki, Taketoshi Naitô, Fujio Suga, Rokkô Toura, Yoshi Katô, Teruo Ishiyama, Hiroshi Tanaka, Michima Otabe, Kôji Fujiyama, Kazuyo Sumida, Bin Amatsu, Gakuya Morita, Kenji Ushio, Kyôichi Satô, Masaru Shiga, Katsutoshi Akiyama, Riki Harada, Matsujiro Konaka, Taizen Shishido, Seichi Yoshi, Shingo Ibuki, Hinode Nishikawa, Masayuki Kubo, Yoshihiro Maruo, Yutaka Nakamura, Ikuko Takaishi, Tadashi Iwata, Toshio Nogi, Yoshimitsu Jô, Eitchi Kikuchi, Eiji Okada, Minoru Ôki, Renji Ishibashi

Kozure Ôkami: Meifumadô Storyline:

Five warriors challenge Ogami to duels. Each holds a part of information needed to complete the assassination of a mad clan leader.