Gojira vs. Biorante

    Gojira vs. Biorante (1989)

    104 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese, English
  • Directors: Kazuki Ohmori
  • Actors: Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Kôji Takahashi, Tôru Minegishi, Megumi Odaka, Toshiyuki Nagashima, Ryûnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Yoshiko Kuga, Yasunori Yuge, Yasuko Sawaguchi, Haruko Sagara, Kôichi Ueda, Kosuke Toyohara, Katsuhiko Sasaki, Hirohisa Nakata, Kenzo Hagiwara, Kenpachirô Satsuma, Masashi Takegumi, Yoshitaka Kimura, Shigeru Shibazaki, Dêmon Kogure, Kurt Cramer, Derrick Holmes, Beth Blatt, Robert Corner, Abdallah Helal, Manjot Beoi, Brien Uhl, Kenji Hunt, Hiroshi Inoue, Tetsu Kawai, Makiyo Kuroiwa, Hiromi Matsukawa, Kyôka Suzuki, Isao Takeno, Shin Tatsuma, Koji Yamanaka, Takashi Hunt, Aydin Yamanlar, Satoru Kawai, Ryôta Yoshimitsu, Yasunori Yumiya, Kazuma Matsuoka, Soleiman Mehdizade, Shû Minagawa, Shôichirô Sakata, Kazuyuki Senba, Noboru Tatsuma, Yuki Saitô, Kazue Ikura, Kazuki Ohmori, Simon Broad, Chris Hilton, Warren Rooke, Rik Thomas

Gojira vs. Biorante Storyline:

Dr. Shiragami combines the DNA of roses with some extracted from Godzilla's cells. He names his creation "Biollante".


Write a comment: