Space Battleship Yamato

    Space Battleship Yamato (2010)

    138 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Takashi Yamazaki
  • Actors: Takuya Kimura, Meisa Kuroki, Toshirô Yanagiba, Naoto Ogata, Hiroyuki Ikeuchi, Shin'ichi Tsutsumi, Maiko, Reiko Takashima, Toshiyuki Nishida, Toshihiro Yashiba, Kazuki Namioka, Takumi Saitô, Takahiro Miura, Kensuke Ohwada, Kana Harada, Junpei Uto, Saaya Ishikawa, Ippei Sasaki, Miyû Sawai, Bunki Sugiura, Natsuhi Ueno, Yûichirô Hirose, Megumi Shôji, Ryohei Aoki, Yôsuke Asari, Yumiko Fujita, Isao Hashizume, Masatô Ibu, Ebizô Ichikawa, Kisuke Iida, Teruyuki Kagawa, Keisuke Kamimura, Kazuki Kitamura, Hironori Koyama, Marika Matsumoto, Keisuke Minami, Jun Mizukami, Kenji Motomiya, Kazuki Muramatsu, Satoshi Nikaido, Shunsuke Oe, Ken'ichi Ogata, Mae Ohtsuka, Mae Otsuka, Misaki Saijô, Isao Sasaki, Kenta Suga, Tetta Sugimoto, Kôichirô Takami, Moe Tanaka, Yôji Tanaka, Takeru Taniyama, Madoka Terukina, Miyuki Ueda, Maki Yamabayashi, Masato Yamaguchi, Tsutomu Yamazaki, Tôshi Yanagi

Space Battleship Yamato Storyline:

In 2199, the crew of the space battleship Yamato set out on a journey to the planet Iskandar to acquire a device that can heal the war-ravaged Earth.