Gantz: Perfect Answer

    Gantz: Perfect Answer (2011)

    141 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Shinsuke Sato
  • Actors: Kazunari Ninomiya, Ken'ichi Matsuyama, Yuriko Yoshitaka, Ayumi Itô, Kanata Hongô, Kensuke Chisaka, Gô Ayano, Shigeru Oxe, Yasuyuki Hirano, Masafumi Oishi, Kyoji Kamui, Masanobu Sakata, Naho Toda, Ryûya Wakaba, Takayuki Yamada, Tomokazu Koshimura, Tomorowo Taguchi, Yûko Genkaku, Yurie Midori, Kazuyuki Asano, A.J. Constantino, Matsuri Hashimoto, Chieko Ichikawa, Kazuhide Kobayashi, Jeck Lubrin, Merii, Nako Mizusawa, Mark Muñoz, Raymond Firmo Narag, Natsuna, Motoki Ochiai, Bon Reyes, Charmaine Sagrado, Joarm Santiago, Kevin Santos, Ainosuke Shibata, Shun'ya Shiraishi, Yasujirô Tanaka, Mitchiko Tiongson, Tatsuya Wakaba, Ayako Yoshitani

Gantz: Perfect Answer Storyline:

Kato's (Ken'ichi Matsuyama) death changes Kurono's (Kazunari Ninomiya) view of life completely. He decides...