Gantz

    Gantz (2010)

    130 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Shinsuke Sato
  • Actors: Kazunari Ninomiya, Kanata Hongô, Ken'ichi Matsuyama, Natsuna, Ainosuke Shibata, Yuriko Yoshitaka, Ayumi Itô, Chieko Ichikawa, Donpei Tsuchihira, Hidekazu Nagae, Kazuhide Kobayashi, Kazuyuki Asano, Kensuke Chisaka, Matsuri Hashimoto, Merii, Motoki Ochiai, Ryûya Wakaba, Sho Igarashi, Shun'ya Shiraishi, Shuya Haruna, Takayuki Yamada, Tomorowo Taguchi, A.J. Constantino, Yusuke Furusawa, Yûko Genkaku, Yuki Hamano, Yasutaka Hayakawa, Toshimasa Komatsu, Jeck Lubrin, Mark Muñoz, Mukau Nakamura, Raymond Firmo Narag, Bon Reyes, Charmaine Sagrado, Joarm Santiago, Kevin Santos, Aoi Tatsumi, Mitchiko Tiongson, Ayako Yoshitani

Gantz Storyline:

After trying to rescue a man on the subway tracks, two teens wake up in a room dominated by a mysterious black sphere that sends them to hunt down and kill aliens hiding on Earth.