The Great Wall

    The Great Wall (2016)

    104 min - China, USA - AsTheEye
  • Language: English, Mandarin
  • Directors: Yimou Zhang
  • Actors: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing, Andy Lau, Eddie Peng, Numan Acar, Lu Han, Kenny Lin, Hanyu Zhang, Johnny Cicco, Xuan Huang, Cheney Chen, Yu Xintian, Karry Wang, Ryan Zheng

The Great Wall Storyline:

A mystery centered around the construction of the Great Wall of China.