Jingi naki tatakai: Dairi sensô

    Jingi naki tatakai: Dairi sensô (1973)

    119 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Kinji Fukasaku
  • Actors: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Tsunehiko Watase, Shingo Yamashiro, Reiko Ike, Mitsue Horikoshi, Hideko Nakamura, Nobuo Kaneko, Toshie Kimura, Mikio Narita, Takeshi Katô, Rin'ichi Yamamoto, Takuzô Kawatani, Eizô Kitamura, Akira Shioji, Asao Uchida, Tatsuo Endô, Hideo Murota, Yoshihiro Igarashi, Gorô Ôki, Hitoshi Ômae, Takashi Noguchi, Akira Hirasawa, Harumi Sone, Masako Araki, Sen Okaji, Yasuhiro Suzuki, Daisuke Awaji, Naotsugu Uzaki, Tadashi Naruse, Kinji Nakamura, Kazutarô Kuni, Yûsuke Tsukasa, Yasuo Matsumoto, Kunijiro Enaki, Takeshi Kumagai, Yasumori Hikita, Masao Hori, Masataka Iwao, Hiroshi Nawa, Shunji Sasaki, Kiyotaka Nishiyama, Jo Moriya, Yoshiaki Yabe, Ryûji Katagiri, Tetsuo Fujisawa, Seizô Fukumoto, Kiyoshi Yamamoto, Kunji Harada, Kuniomi Kitani, Yukio Miyagi, Shinji Oda, Kazuo Komine, Teruo Fujinaga, Masatoshi Ôya, Noriko Ôta, Naoshi Kato, Satoru Nabe, Ryôzô Maekawa, Hideo Shimada, Tetsu Sakai, Kunie Tanaka, Tetsurô Tanba, Tatsuo Umemiya

Jingi naki tatakai: Dairi sensô Storyline:

Yakuza boss Shozo Hirono must choose his alliances carefully as the local gangster family affiliations prove themselves to be wildly unstable, causing gang conflicts to slowly escalate.