Shôrinji kenpô

    Shôrinji kenpô (1975)

    87 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Noribumi Suzuki
  • Actors: Shin'ichi Chiba, Yutaka Nakajima, Makoto Satô, Naoya Makoto, Sanae Kitabayashi, Akiko Mori, Akira Ôizumi, Hôsei Komatsu, Kyôichi Satô, Genji Kawai, Junichi Tatsu, Kazuhide Haruta, Kinji Takinami, Rikiya Yasuoka, Joya Sato, Toshiyuki Tsuchiyama, Midori Hoshino, Toshihiko Sawada, Makoto Wada, Shunsuke Kariya, Giichi Sugi, Sami Suzuki, Gôzô Sôma, Akira Kuji, Tadashi Takatsuki, Masao Hiraishi, Teruo Shimizu, Miru Rado, Teinosu Aru, Taiko Rin, Shigeru Yokoyama, Kôji Miemachi, Megumi Jô, Fumie Shô, Kimie Matsui, Yuko Toshima, Hitoki Iizuka, Norihiko Umeji, Naoyuki Tsuji, Eiji Iwabuchi, Mieko Muramatsu, Osamu Yamanouchi, Jirô Sagawa, Kôji Sawada, Ryôjirô Nishimoto, Sakae Yamaura, Misao Haruda, Toshimichi Takahashi, Osamu Kimura, Shoji Matsushita, Fukunosuke Izumi, Kengo Miyaji, Kôichi Yamada, Kenji Gotô, Masumi Osaki, Yumi Sumika, Yasushi Esaki, Masako Kuchitori, Akemi Koike, Homare Hasegawa, Yasuto Sugawara, Kazuki Onoda, Yoichi Nanya, Kojun Ikuta, Asao Koike, Hiroshi Nawa, Hideo Murota, Etsuko Shihomi, Tetsurô Tanba, Naomi Katô, Yukio Someno

Shôrinji kenpô Storyline:

Sonny Chiba plays the character referred to as "Mr Soh", who is based on the true life founder of [i]Shorinji Kempo[/i]...