Gojira X Mekagojira

    Gojira X Mekagojira (2002)

    88 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Masaaki Tezuka
  • Actors: Yumiko Shaku, Shin Takuma, Kana Onodera, Kô Takasugi, Yûsuke Tomoi, Jun'ichi Mizuno, Akira Nakao, Kumi Mizuno, Takeo Nakahara, Yoshikazu Kanou, Kôichi Ueda, Akira Shirai, Midori Hagio, Naomasa Musaka, Shinji Morisue, Misato Tanaka, Hideki Matsui, Katsuo Nakamura, Toshiyuki Nagashima, Sawako Kitahara, Jun Etô, Mitsuru Fukikoshi, Tetsu Watanabe, Naomi Fujiyama, Shingo Yanagisawa, Robert Baldwin, Maria Theresa Gow, Makoto Kamiya, Yasuo Kurashiki, Takehiro Murata, Kenji Suzuki, Masaaki Tezuka, Tsutomu Kitagawa, Hirofumi Ishigaki, Rik Thomas

Gojira X Mekagojira Storyline:

After the appearance of a new Gojira (Godzilla), the Japanese government builds a robotic Godzilla from the bones of the original monster that attacked Tokyo in 1954 to stop the beast.