Jiang shan mei ren (2008)

  • Language: Mandarin
  • Directors: Siu-Tung Ching
  • Actors: Kelly Chen, Donnie Yen, Leon Lai, Xiaodong Guo, Zhenhai Kou, Weihua Liu, Shan Zhang, Zhi-Hui Chen, Jie Yan, Bo Zhou, Bing Bo, Guoyi Chen, Kang Chen, Liang Chen, Limin Deng, Hongqing Guo, Tian Hao, Daichi Harashima, Wei Huang, Xin Liang Jiang, Shengyu Jin, Bing Yuan Li, Yuan Li, Jianming Lin, Asoka Liu, Xinyi Liu, Xu Yang Liu, Zhiwei Liu, Yuan Jia Pan, Bo Peng, Qiu Sheng Peng, Zhi Peng, Da Liang Qiao, Guo Chao Sun, Xiaofei Sun, Zhen Tan, Dong Dong Wang, Jackie Wang, Lu Wang, Yachao Wang, Ying Ji Wang, Yongsheng Wang, Yi Fan Xiao, Zhiyong Xie, Wang Xin, Hung Zhi Yan, Yi-Yi Yang, Guoxiong Yin, Hailong Yin, Fu Xian Zhang, Hai Jiang Zhang, Jie Zhang, Jin Zhang, Jun Zhang, Weidong Zhang, Xiaoming Zhang, You Zhang, Qiu Sheng Zhao, Zhonghe Zhou, Forest Zhu, Xue Liang Zhu

Jiang shan mei ren Storyline:

After the death of her father, a woman is forced to take over as empress and fight to save her kingdom.