Feng shen bang

    Feng shen bang (2016)

    109 min - Hong Kong - AsTheEye
  • Language: Mandarin
  • Directors: Koan Hui
  • Actors: Jet Li, Bingbing Fan, Zhang Wen, Xiaoming Huang, Louis Koo, Angelababy, Jacky Heung, Tony Ka Fai Leung, Feng Zu, Andy On, Qing Xu, Waise Lee, Jordan Chan, Peng-Fei Qin, He Jude, Zhipeng Wang

Feng shen bang Storyline:

Based on the 16th-century Chinese novel Feng Shen Yan Yi (The Investiture of the Gods), the story tells of how King Zhou of Shang becomes a tyrant due to the wiles of Daji, a vixen spirit who is disguised as one of his concubines.


Write a comment: