Duelyant

    Duelyant (2016)

    min - Russia - AsTheEye
  • Language: Russian
  • Directors: Aleksey Mizgirev
  • Actors: Pyotr Fyodorov, Vladimir Mashkov, Yuliya Khlynina, Yuri Kolokolnikov, Aleksandr Mizev, Sergey Nevidimov, Vladimir Panichev, Vadim Pavlenko, Franziska Petri, Aleksandra Serebryakova, Pavel Tabakov, Artyom Vasilev, Aleksandr Yatsenko, Martin Wuttke, Yuriy Kuznetsov, Sergey Garmash, Pyotr Chubko, Pierre Bourel, Nikolay Butenin

Duelyant Storyline:

Set in 19th century Imperial Russia, the story revolves around a retired army veteran who makes a good living by settling duels for aristocrats...