Burai kurodosu

    Burai kurodosu (1968)

    86 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Keiichi Ozawa
  • Actors: Yoshirô Aoki, Shôki Fukae, Eiji Gô, Ryôji Hayama, Tamio Kawachi, Sanae Kitabayashi, Chieko Matsubara, Ichirô Nakatani, Kaku Takashina, Kunie Tanaka, Shigeru Tsuyuguchi, Tetsuya Watari

Burai kurodosu Storyline:

A street war breaks loose between two rival gangs in the Kansai region of Japan. Goro (Tetsuya Watari) is in the middle of action.