Gesu no ai (2015)

    110 min - Japan - AsTheEye
  • Language: Japanese
  • Directors: Eiji Uchida
  • Actors: Masahiko Aoki, Masato Arai, Denden, Kanji Furutachi, Yûmi Gotô, Hariken, Aki Hiraoka, Yoshihiko Hosoda, Beni Itô, Yamada James, Nanami Kawakami, Hôka Kinoshita, Mayuko Kobayashi, Riko Matsui, Club Matsumoto, Mana Minamihisamatsu, Nobu Morimoto, Eiji Nagatani, Maya Okano, Shûgo Oshinari, Mayumi Sakura, Kiyohiko Shibukawa, Tehito Tani, Kanji Tsuda, Chika Uchida, Ryô Ushimaru, Saryû Usui, Keiji Yamashita, Sachie Yamazaki, Kumi Yuki

Gesu no ai Storyline:

Tetsuo (Kiyohiko Shibukawa) is a lowlife. A film director with a small indie hit many years back, yet he has never gotten any further as he refuses to go against his 'artistic integrity'.